خرید النگو اختصاص اعتباربه اورژانس ضعیف بوده است

 محمدرضا رضایی‌کوچی،عملکرد اورژانس بین راهی را در چند سال اخیر مثبت ارزیابی کرد وگفت: خوشبختانه در چند سال اخیر شاهد تحول در این حوزه هستیم.نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه پایگاه‌های اورژانس در جاده‌ها نقش بسزایی در جلوگیری از فوت و انتقال به موقع مجروحان به بیمارستان‌ها دارد، افزود:‌ به‌طور حتم فعالیت این پایگاه‌ها در کاهش میزان مرگ‌ومیر به‌علت تصادفات جاده‌ای و حوادث غیرطبیعی دارد.وی با اعلام اینکه وزارت بهداشت، درمان وآموزش‌پزشکی حمایت مطلوبی از اورژانس کشور داشته است، یادآور شد: پرسنل اورژانس شبانه روز در پایگاه‌های اورژانس مشغول به خدمت‌رسانی هستند، از این‌رو حمایت از این افراد باید افزایش یابد.این نماینده مردم در مجلس نهم، با تأکید بر اینکه سطح امکانات اورژانس کشور در قیاس با سال‌های گذشته بسیار پیشرفت کرده است، گفت: دولت در چهار سال نخست مدیریت خود عملکردی خوبی داشت، اما متأسفانه در چهارسال دوم عملکرد بسیار ضعیف بوده است.رضایی‌کوچی لزوم توسعه امداد هوایی در کشور را بسیار ضروری خواند وگفت: در بعضی اوقات و برخی از حوادث تنها امداد هوایی می‌تواند چاره کار باشد و حادثه‌دیدگان را یاری دهد.وی وضعیت اورژانس پیش بیمارستانی در کشور به‌ویژه در شهرستان‌ها را مثبت ارزیابی کرد وافزود: خوشبختانه زمان رسیدن اورژانس بر سر صحنه حوادث در چند سال اخیر بسیار بهبود یافته است.این نماینده مردم در مجلس نهم، با تأکید بر اینکه متأسفانه در دو سال اخیر نحوه اختصاص اعتبارات به اورژانس‌ها بسیار ضعیف بوده است، افزود:‌ به‌طور حتم اختصاص اعتبار به این حوزه در سال ۹۲ باید افزایش یابد.نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی باید حمایت خود را از اورژانس کشور افزایش دهد، یادآور شد:‌ هزینه تجهیز امکانات اورژانس بسیار بالا است، از این رو دولت باید در جهت اختصاص بودجه برای تجهیز این مراکز تلاش کند.