خرید النگو اردوغان: ˈپ.ک.کˈ مشروعیت نخواهد یافت

رجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه گفت که حزب کارگران کرد ترکیه (پ.ک.ک( مشروعیت نخواهد یافت.به گزارش ایرنا ، اردوغان که سرگرم دیدار دوره ای از دانمارک و هلند است، در گفت وگو با خبرنگاران ترک همراه هیات، در ارزیابی پیام نوروزی ˈعبدالله اوج آلانˈ رهبر زندانی ˈپ.ک.کˈ و درخواست وی مبنی بر کنار گذاشتن سلاح و ترک خاک ترکیه از سوی نیروهای این حزب این مطلب را عنوان کرد.اردوغان در پاسخ به سوالی درباره اینکه اعضای ˈپ.ک.ک ˈبه کدام کشور به عنوان مثال عراق یا سوریه خواهند رفت؟ و آیا دولت ترکیه در این مساله ایفای نقش خواهد کرد؟ گفت: این مساله مرتبط با آنان است. به هرجایی که بخواهند می روند.وی در مورد ایجاد یک گذر امن برای خروج اعضای ˈپ.ک.ک ˈاز خاک ترکیه گفت: توطئه برای ضربه زدن به روند حل مساله کرد و ˈپ.ک.کˈ می تواند در داخل و خارج ترکیه صورت گیرد. حزب ˈحرکت صلح و دموکراسیˈ خواهان تشکیل یک کمیسیون در مجلس ترکیه برای خروج امن آنان است. اردوغان ادامه داد: این حزب خواستار تلاش در ارتقای سطح ارتباط و مخاطب قرار دادن ˈپ.ک.ک ˈاز سوی دولت ترکیه و مشروعیت بخشیدن به این حزب است ولی این مساله حاصل نخواهد شد و ما بهˈ پ.ک.کˈ مشروعیت نخواهیم داد.اردوغان در پاسخ به دیدارهای احتمالی بعدی اعضای حزب ˈحرکت صلح و دموکراسیˈ با ˈعبدالله اوج آلانˈ در زندان جزیره ایمرالیˈ، اظهار داشت: اگر درخواستی در این زمینه باشد دولت این مساله را بررسی می کند.نخست وزیر ترکیه گفت: اعضای پ.ک.ک که در عملیات نظامی شرکت نکرده اند و تنها در این حزب عضویت داشته اند و مرتکب جرمی نشده اند، می توانند آزادانه وارد ترکیه شده و بعد از مراجعه به دادستانی ها آزاد در کشور زندگی کنند.وی افزود: اولویت نخست ترکیه ترک خاک این کشور از سوی اعضای پ.ک.ک است که شمار آنان یکهزار و 400 تا یکهزار و 500 نفر برآوردمی شود. اردوغان با تاکید بر اینکه مجلس ملی ترکیه نقشی در ترک خاک این کشور از سوی اعضای پ.ک.ک ایفاء نخواهد کرد گفت: دولت در این راستا آنچه را که لازم باشد انجام خواهد داد.در پی مذاکرات مسوولین دولت ترکیه با ˈعبدالله اوج آلانˈ رهبر زندانی پ.ک.ک در جزیره ایمرالی، اوج آلان روز گذشته در پیام نوروزی خود آشکار ا خواهان برزمین گذاشتن سلاح از سوی پ.ک.ک و ترک خاک ترکیه از سوی اعضای پ.ک.ک شد.اوج آلان در پیام خود گفت: دوران مبارزه مسلحانه پایان یافته و زمان فعالیت سیاسی فرا رسیده است.