خرید النگو از بازرگان تا خليج گواتر با دوچرخه

دوچرخه سوار تبریزی تصمیم دارد در یک حرکت ورزشی قُطر ایران را رکاب بزند.مسیری که سجاد صدیق پور در مدت 45 روز طی خواهد کرد سه هزار کیلومتر است و از مرز بازرگان در شمال غربی ترین نقطه ایران اسلامی آغاز می شود و در خلیج گواتر در مرز ایران و پاکستان به پایان می رسد.واحد مرکزی خبر . این ورزشکار مصمم که سفر خود را در نخستین روز فروردین امسال آغاز کرده است، هدف از این اقدام ورزشی را توسعه فرهنگ دوچرخه سواری و هوای پاک عنوان کرد و گفت: شعار من در این سفر انسان سبز و طبیعت سبز است.صدیق پور امروز وارد چایپاره شد و مورد استقبال مسئولان و ورزش دوستان این شهرستان قرار گرفت.وی پس از اقامتی چند ساعته بعداز ظهر امروز چایپاره را به مقصد شهرستان مرند ترک کرد.