خرید النگو افزایش 10 میلیون لیتری مصرف بنزین در ایام نوروز

مصرف بنزین در سال 91 به رقم 63 میلیون لیتر رسید که در ایام نوروز 92 این رقم در حال حاضر به 90 میلیون لیتر رسیده است.کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، گفت: در این رابطه میزان مصرف بنزین در ایام نوروز نسبت به سال گذشته 10 میلیون لیتر افزایش را نشان می‌دهد که این رقم صرفا مربوط به بنزین معمولی است.   وی در خصوص میزان مصرف بنزین سوپر در کشور گفت:‌رقم عرضه بنزین سوپر در سال 91 بالغ بر 2 میلیون لیتر بوده که در  ایام نوروز هم‌اکنون به 3 میلیون لیتر رسیده است.  کشکولی در خصوص تعداد جایگاه‌های عرضه بنزین و CNG افزود: هم اکنون 200 جایگاه عرضه بنزین و CNG در این مدت برای رفاه حال هموطنان افتتاح شده و  1400 نازل هم به ظرفيت قبلي افزوده شده است.