خرید النگو ایران 120 هزار تن گندم از استرالیا و آلمان خرید

خبرگزاری رویترز گزارش داد که شرکت بازرگانی دولتی ایران 120 هزار تن گندم آسیاب شده از استرالیا و آلمان خریداری کرده است.به گزارش ایسنا، رویترز در گزارشی به بررسی آخرین وضعیت ذخیره‌سازی اقلامی مانند غلات، دانه‌های روغنی و روغن‌های خوراکی در کشورهای مختلف پرداخت که در این بین گزارش داد که روند ذخیره‌سازی این اقلام در ایران همچنان ادامه دارد.به گفته بازرگانان اروپایی شرکت بازرگانی دولتی ایران 120 هزار تن گندم آسیاب شده از استرالیا و آلمان خریداری کرده است.در همین حال وزارت کشاورزی ژاپن نیز 132 هزار و 777 تن گندم غذایی از آمریکا، کانادا و استرالیا خریداری کرده است.بازرگانان می‌گویند که ایران ذخیره‌سازی غلات خود را مجددا با خرید گندم از استرالیا و آلمان و خرید ذرت از اوکراین آغاز کرده است.