خرید النگو برقراری پرواز مستقیم ایران و مصر

 روزنامه مصری الاهرام به نقل از وائل المعداوی وزیر هواپیمایی کشوری مصر نوشت: بر اساس توافق وزیر گردشگری مصر و مقامات ایرانی پرواز میان ایران و مصر به زودی برقرار می شود.به گفته وی یک تاجر، به منظور حمایت از ناوگان شرکت جدید خود دو هواپیما از شرکت هواپیمایی مصر اجاره خواهد کرد و قرار است بعد از خرید شرکت هواپیمایی خصوصی مصر به دست  این تاجر، پرواز میان ایران و مصر آغاز شود.این پروازها که قرار است چارتر باشد از فرودگاه های اقصر، اسوان و ابوسمبل در جنوب مصر صورت می گیرد