خرید النگو تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است

 عضو هیأت رئیسه کمسیون اقتصادی مجلس با یاد آوری نام گذاری سال جاری از سوی رهبری با نام حماسه سیاسی وحماسه اقتصادی، گفت: این نامگذاری منطبق با شرایط کنونی کشور بوده و باید تمامی مسولان برای محقق شدن فرمایشات رهبری که ارتباط تنگاتنگی با آرمان های انقلاب اسلامی دارد تلاش کنند.ابراهیم نکو، با بیان اینکه سال جاری، سال حساسی برای کشور از لحاظ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای اسلامی شهر وروستا است، افزود: حضور مردم در پای صندوق های رأی و برگزاری هر چه بهتر انتخابات موجبات ناامیدی دشمنان اسلام در داخل و خارج کشور را فراهم می کند.نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه حضور پرشور مردم پای صندوق های رأی موجبات شکل گیری حماسه سیاسی در کشور را فراهم خواهد کرد، تصریح کرد: مردم پیوند عمیقی با رهبری و آرمان های انقلاب داشته و در پیروی از فرمایشات رهبری کوتاه نخواهند آمد.عضو هیأت رئیسه کمسیون اقتصادی در مجلس نهم، با یاد آوری نامگذاری سال جاری از سوی رهبری با نام سال حماسه سیاسی وحماسه اقتصادی گفت: این نام گذاری منطبق با شرایط کنونی کشور بوده و باید تمامی مسولان برای محقق شدن فرمایشات رهبری که ارتباط تنگاتنگی با آرمان های انقلاب اسلامی دارد تلاش کنند.این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه موفقیت در شعار سال کاهش مشکلات کشور و رسیدن به آرمان های انقلاب را رقم خواهد زد، افزود: مشکلات اقتصادی و معیشتی به وجود آمده برای کشور خواهان عزم جدی مسئولان برای رفع مشکلات و رسیدن به حماسه اقتصادی است.وی ادامه داد: فرمایشات رهبری مانند همیشه راه گشای مسیر بوده و در شرایط حساس کلید حل مشکلات است که باید با فصل الخطاب قرار دادن آن زمینه رشد کشور را در تمامی زمینه ها فراهم کرد.عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: شعار سال باید محقق شود تا بتوان به آینده کشور امیدوار شد چرا که پیشرفت کشور منوط به پیروی از فرمایشات رهبری است.