خرید النگو تدوین استراتژی برای خلق حماسه اقتصادی

رئیس مجمع واردات بر لزوم تدوين استراتژي هم افزایی توليد و تجارت براي عبور از تحريم ها و خلق حماسه اقتصادی تاکید کرد.به گزارش مهر، محمد حسین برخوردار با بیان اینکه شعار «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» در بردارنده پیامی جدی برای همه مسئولان است، اظهار داشت: حماسه اقتصادی را باید همگرایی فراگیری دانست که میتواند در ادامه مسیر  جهاد اقتصادی، همت مضاعف، مدیریت واردات، اصلاح الگوی مصرف و حمایت از تولید ملی وسرمایه ایرانی موجب افزایش عیار تدبیر های تصمیم سازان حوزه اقتصاد، خشکاندن ریشه های بیماری های اقتصادی و مقابله با اهداف پلید دشمنان شود.رئیس مجمع واردات با اشاره به نامگذاری سال جدید توسط مقام معظم رهبری با نام “حماسه سیاسی و حماسی اقتصادی” گفت: سال 1391 را در حالي سپري کردیم که استکبار با تمام توان، اقتصاد كشور را مورد هجمه قرار داده و با وضع محدودیت های تجاری، بانکی و بین المللی، تحريم هاي مضاعفی را به كشور تحميل كرد و متاسفانه باید اعتراف کنیم که عیار تدابیر اتخاذ شده از سوی برخی مدیران و دست اندرکاران، در سالی که گذشت در شان این جنگ همه جانبه نبود و به همین جهت با تمام وجود معتقدم شعار «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» در بر دارنده پیامی جدی برای همه مسئولان است تا با انسجام بیشتر و درس گیری از عبرت های بوجود آمده، بتوانند تهدید ها را تبدیل به فرصت کنند.وی افزود: کاهش درآمدهای نفتی، پاشنه آشیل تحریم ها برای ناامن ساختن اقتصاد کشور است. از سوی دیگر همه صاحبنظران وابستگی مفرط اقتصاد کشور به نفت را نطفه بیماری اقتصاد مملکت میدانند و همه دولتها و مجلس ها در چند دهه اخیر، سالها است که در آرزوی کاهش سهم درآمدها نفتی در اداره کشور بسر میبرند. پس باید تهدید «کاهش درآمدهای نفتی» را با تدبیر ویژه به یک فرصت طلایی برای «قطع وابستگی به درآمدهای نفتی»تبدیل کنیم و حماسه ای جاویدان در تاریخ انقلاب رقم بزنیم.برخوردار با اشاره به اینکه کاهش درآمدهای نفت در سال جدید، اگر به شایستگی اداره نشود میتواند منجر به تضعیف تولید ملی ،کاهش سطح اشتغال و آشفتگی اقتصاد شود افزود: آنچه که میتواند جایگزین درامدهای نفتی شود، تنها و تنها رونق تولید ملی و افزایش سطح هم افزایی دستگاه های مختلف در مسیر تعامل تولید و تجارت است. وی با تاکید بر این نکته که در سال جدید باید توليد و تجارت محرك هم  شوند، اظهار داشت: آنگونه که تجربه جهانی توضیح می دهد اغلب كشورهايی كه از قافله توسعه عقب مانده و نتوانسته اند به جايگاه والايي در اقتصاد جهاني نايل شوند، كشورهايي هستند كه نتوانسته اند بين صنعت، تجارت و دانشگاه خود ارتباط و هماهنگي لازم را ايجاد كرده و در جهت  هم افزایی این سه مولفه گام بردارند.به گفته برخوردار تصمیمات و عملکرد های سلیقه ای و شتابزده سد راه خلق حماسه اقتصادی هستند و  بی شک حلقه اصلی توازن ، ثبات و موفقیت در عرصه اقتصاد کشور آن است که فعالان اقتصادی بخش خصوصی و سیاستگزاران و تصمیم سازان بخش دولتی، در فضایی همراه با متانت و شفافیت و مبتنی بر یک نظام نامه منسجم و یکپارچه تمرین هم افزایی داشته باشند.برخوردار افزود:اقتصاد و سیاست دو روی یک سکه و مکمل یکدیگر هستند و ما در عرصه سیاسی نیز نیازمند انسجام ملی، مشارکت گروهی و استفاده حداکثری از خرد جمعی هستیم تا حماسه سیاسی در کنار حماسه اقتصادی محقق شود.