خرید النگو توصيه هاي ايمني ويژه رانندگي در هواي باراني

جانشين رئيس پليس راهور استان كرمان، صبح امروز با اشاره به ورود سامانه بارش زا به استان ، ضمن ارائه توصيه هاي ايمني از رانندگان خواست، اصول ايمني را هنگام رانندگي در اين شرايط آب و هوايي رعايت نمايند.به گزارش پايگاه خبري پليس، سرهنگ” كرماني ” با اشاره به ورود سامانه بارش زا به استان گفت: رانندگي در آب و هواي باراني مستلزم رعايت بيش از بيش قوانين و مقررات و احتياط هاي لازم است و تفاوت قابل ملاحظه اي با رانندگي در شرايط عادي دارد .وي ادامه داد: در ابتداي شروع بارندگي به دليل به وجود آمدن گل و لاي ناشي از شستشوي سطح آسفالت و مخلوط شدن گردو غبار لاستيكها و ريزش از زير خودروها در سطح جاده موجب كاهش شديد اصطكاك بين محل اتكاي لاستيك با سطح آسفالت گرديده و به اصطلاح صابوني مي شود، كه در اين حالت كمترين واكنش رانندگان از قبيل چرخش سريع فرمان ، اقدام به ترمز يا تعويض دنده و بهم خوردن مركز ثقل تعادل و وسيله از كنترل راننده خارج و موجب حادثه مي گردد.جانشين رئيس پليس راهنمايي و رانندگي كرمان تصريح کرد از عوامل موثر در بروز حوادث و در هنگام بارندگي يا شرليط خاص آب و هوايي محدود شدن ديد راننده مي باشد و براي جلوگيري از حادثه مي توان به موارد ذيل اشاره كرد عبارتنداز :1-برف پاکن و شيشه شور بايد سالم باشند و به خوبي شيشه را تميز و پاک نمايند.2-گرمکن شيشه هاي خودرو بايد به قدر کافي قدرت داشته باشند تا شيشه را تميز کنند.3- در هنگام شب از نور پايين چراغهاي بزرگ استفاده كنيد زيرا پرتوهاي نور بالا به ميدان ديد راننده در زير باران کمک نمي کند.4-قسمت داخل شيشه هاي خودرو و شيشه درب ها بايد تميز و فاقد هرگونه آلايندگي باشد چرا که ممکن است باعث انعکاس نور نامناسب به داخل خودرو گردد . پاک کردن داخل شيشه جلو از اهميت بسيار زيادي برخوردار است .5-تايرهاي خودرو تنها وسيله تماس خودرو با جاده است و شرايط آنها براي اصطکاک در آب و هواي باراني بسيار مهم است اگر لاستيک ها صاف يا عمق آج آنها کمتر 2 ميلي متر است باعث تشديد لغزش خودرو در سطح راه مي گردد.6-فاصله بين خودروتان و خودرو جلويي را افزايش دهيد فشار آوردن به پدالها بخصوص پدال ترمز را کم کنيد رانندگي در آب و هواي باراني نيازمند هوشياري بيش از حد به خصوص در شب است اگر خسته هستيد جاي مناسب را انتخاب و استراحت کنيد .7-پيش از اينکه با مشکل مواجه شويد سرعت را کم کنيد و آگاه باشيد که در اين شرايط تايرها چسبندگي کمتري دارند، براي توقف کردن ، فرمان گرفتن ، و سرعت گرفتن به ياد داشته باشيد حتي خودروهاي دو ديفراسيل و ترمزهاي ضد قفل نيز نمي توانند قوانين فيزيکي را تغيير دهند.وي در پايان اظهار اميد واري كرد که با رعايت قوانين و مقررات از سوي رانندگان شاهد سفرهاي خوش و کم حادثه اي در ايام نوروز 92 در سطح استان باشيم .