خرید النگو توقيف خودرو با خلافی 7 ميليون توماني

ماموران پليس راه استان البرز در آزاد راه تهران کرج خودرو سمندي را متوقف و پس از استعلام شماره خودرو مشخص شد که داراي 7ميليون خلافی پرداخت نشده است.به گزارش کرج رسا، ماموران پليس راه فرماندهي انتظامي استان البرز روز گذشته در آزاد راه تهران-کرج در حين گشت زني متوجه شدند که راننده يک دستگاه خودرو سمند با حرکات نمايشي و مارپيچي با سرعت زياد در حرکت است.برابر اين گزارش، ماموران بلافاصله خودر را متوقف کردند و پس از استعلام از سيستم اجرائيات ازطريق مرفوک پليس راه مشخص شدکه اين خودرو داراي شکايت و تعداد 384 فقره تخلفات پرداخت نشده به مبلغ 7 ميليون تومان است.گفتني است، خودرو توقيف شده به پارکينگ منتقل و راننده متخلف آن جهت سير مراحل قانوني به ستاد ترخيص معرفي شد.