خرید النگو ثبت 50میلیون نفر جابجایی از ابتدای تعطیلات

جابجایی در محورهای ارتباطی کشور در ایام نوروز امسال از مرز 50 میلیون نفر گذشت. به گزارش واحد مرکزی خبر ، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور امروز در بازدید از طرح های اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی در مشهد افزود : این آمار مربوط به بیست و چهارم اسفندماه 91 تا دوم فروردین ماه 92 است.شهریار افندی زاده گفت : از طریق 950 تردد شمار نصب شده در جاده های کشور در همین مدت 61 میلیون تردد خودرو ثبت شده است.معاون وزیر راه و شهر سازی گفت : از نظر تردد خراسان رضوی پس از تهران و مازندران در رتبه سوم کشور قرار دارد. وی اضافه کرد : 1400 گروه راهداری و 11 هزار و 500 راهدار نوروز امسال در جاده های کشور مستقر شده اند و 2000 گشت راهداری هم بر تردد در جاده ها نظارت می کنند.