خرید النگو جهش سیاسی و اقتصادی کشور

 عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، شعار حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی را متناسب با شرایط روز جامعه دانست و گفت: این دو می تواند زمینه ای برای جهش مهم سیاسی و اقتصادی فراهم کند.محمد حسین فرهنگی، در مورد نامگذاری سال ۹۲ از سوی مقام معظم رهبری به نام حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، افزود: با توجه به موضوع مهم انتخابات که اوایل سال جاری برگزار می شود و اشاره های مختلف سیاسی و اقتصادی که از سوی مخالفان بین المللی جمهوری اسلامی ایران متوجه کشورمان است می توان گفت که این شعار بسیار متناسب با شرایط فعلی جمهوری اسلامی ایران است.نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه در سال جاری دو اولویت مهم درکشور مورد توجه است، ادامه داد: حضور گسترده مردم در صحنه انتخابات و مشارکت سیاسی آنها در کنار برنامه ریزی مناسب برای اقتصاد مقاومتی می تواند زمینه ای برای یک جهش مهم سیاسی و اقتصادی فراهم کند.عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برای تحقق شعار امسال وظیفه خطیری به دوش مسئولان و مردم است، گفت: به طورحتم اتخاذ تدابیر مناسب و به هنگام از سوی مسئولان و حضور گسترده تر مردم در صحنه انتخابات می تواند شعار امسال را تحقق بخشد.