خرید النگو درگیری خونین مسلمانان و بودائیان میانمار

به دنبال وقوع درگیری‌های خونبار میان مسلمانان و بوداییان میانمار طی دو روز گذشته دست کم 20 تن کشته شدند که در پی آن قانون منع آمد و شد در این کشور اعمال می‌شود.به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه‌ گاردین،از زمان شروع این درگیری‌ها در روز چهارشنبه دست کم پنج مسجد به آتش کشیده شد. گفته می‌شود که این درگیری‌ها به دنبال وقوع مجادله لفظی میان صاحب مسلمان یک طلا فروشی و خریداران بودایی‌اش آغاز شده است. یکی از رهبران بوداییان نیز در میان کشته شدگان وجود داشت و این امر منجر به افزایش تنش‌ها و حمله اکثریت بوداییان به اقلیت مسلمانان این کشور شد.یکی از مسئولان این کشور عنوان داشت: از آنجایی که بوداییان و راهبان آنها اجازه نمی دادند تا نیروهای اطفای حریق آتش به وجود آمده را خاموش کنند خانه مسلمانان هم‌چنان در آتش می‌سوخت.یکی از شهروندان میانماری اظهار کرد: ما احساس امنیت نمی‌کنیم. شرایط غیر قابل پیش‌بینی و خطرناک است.سال‌هاست که درگیری‌های خونباری میان اکثریت بوداییان منطقه راخین و اقلیت مسلمانان رو هینجا در میانمار وجود داشته است.