خرید النگو رونالدو و عوض نکردن لباسش با بازیکن اسراییلی

در پایان بازى دیشب پرتقال- اسرایل رونالدو، حاضر به تعویض پیراهنش با بازیکن صهیونیست نشدروادید : خبرنگار الجزیره ورزشی آقای طولکرم از رونالدو می پرسه: شما در خاک اسرائیل هستی یا فلسطین؟رونالدو در جواب میگه من در خاک فلسطینم! درپایان بازی هم بازی کن تیم اسرائیل برای تعویض لباسبه رونالدو نزدیک میشه که کریس بهش اهمیتی نمیده