خرید النگو سرکرده القاعده در مالی کشته شد

فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه از کشته شدن سرکرده القاعده در مالی خبر داد.به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از فرانس پرس فرانسوا اولاند با تایید خبر کشته شدن “عبدالحمید ابوزید” سرکرده القاعده در مالی ،این اقدام را گام مهمی در مبارزه با تروریسم برشمرد. گفتنی است “عبدالحمید ابوزید” یکی از سرشاخه های مهم القاعده در قاره آفریقا به شمار می رفت.