خرید النگو فرهنگ‌ آمریکایی نیازمند بازگشت به مبانی انسانی است

 عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به موج کشتارها در آمریکا در یک سال اخیر، گفت: فرهنگ‌ آمریکایی نیازمند بازگشت به مبانی انسانی است.نصرالله پژمان‌فر ، ضمن اشاره به گسترش موج کشتار و جنایت با اسلحه در آمریکا، توضیح داد: آمریکایی‌ها تمام همت خود را صرف این امر می‌کنند که پوششی از آزادی و به اصطلاح دموکراسی افسار گسیخته را از خود به جهانیان نشان دهند و به تبع این امر خرید و فروش اسلحه را سال‌هاست که در این کشور قانونی کرده اند و اسلحه را بدل به نماد آزادی  در این کشور شده است.نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امپریالیسم خبری آمریکا اجازه انتشار اطلاعات ناشی از خشونت‌های اجتماعی را در این کشورنمی‌دهد، تصریح کرد: چیزی که از طریق رسانه‌ها در مورد کشتار و جنایت در آمریکا منتشر می‌شود تنها یک صدم آن چیزی است که در این کشور جریان دارد چرا که سانسور شدیدی که بر رسانه‌های آمریکایی وجود دارد اجازه نشت این اطلاعات را به خارج از مرزهای این کشور نمی‌دهد.پژمان‌فر با اشاره به تبعیضات موجود در جامعه آمریکا، افزود: امپریالیسم رسانه‌ای آمریکا هیچ گاه خشونت‌های اعمال شده به رنگین پوستان، زنان، قومیت‌ها و اقلیت‌های مختلف را منتشر نمی کند چرا که در این زمینه رکوردار خواهد بود.عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، گفت: جامعه آمریکا امروز درگیر چالشی اساسی در مورد فروپاشی خانواده است چرا که در جایی که خانواده ارج و قربی نداشته باشد فساد فرهنگی نیز ایجاد و در نتیجه رواج فساد، قتل و تبهکاری به زودی باید شاهد باشیم که این به اصطلاح ابر قدرت نیز همچون اتحاد جماهیر شوروی از درون دچار فروپاشی شود.در سال گذشته طی چندین فقره تیراندازی از جمله حادثه تیراندازی در مدرسه ابتدایی سندی هوک و همچنین حادثه کشتار رد سینمای نمایش دهنده فیلم بتمن چند ده نفر از شهروندان آمریکایی کشته شدند.