خرید النگو لج بازی با قانون، ریشه مشکلات معیشتی

معیشت مردم در شرایط نگران کننده ای است و ریشه یابی این مسئله نیازمند واقع بینی و دست برداشتن از لج بازی با قانون است چرا که قانون مسیر حرکت صحیح را مشخص می کند و تخطی از آن کل حرکت کشور را در معرض آسیب قرار داده استابراهیم نکو عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برای حل هر مشکلی به خصوص مشکلات اقتصادی باید ریشه یابی صحیحی از علت بروز مشکلات داشت و به دلایل بروز آن مشکلات با نگاه واقع بینانه نگاه کرد چرا که با لج بازی تنها در مشکلات سقوط بیش تری می کنیم.نماینده مردم بهارستان در گفت و گو با مجلس نیوز در ادامه این مطلب افزود: اگر امروز با نگاه واقع بینانه به مشکلات اقتصادی کشور نگاه کنیم بدون ذره ای انکار به این نقطه می رسیم که سیاست های اجرایی اقتصادی نیازمند بازبینی است و تا زمانی که در این سیاست ها و نحوه مدیریت اجرایی اقتصادی فعلی بازنگری نشود، ره به جایی نمی بریم.نکو با انتقاد از نحوه اجرای قانون هدفمندی توسط دولت دهم گفت: اصول ابتدایی اقتصاد حاکی از این مسئله است که برای کنترل گرانی هر چیزی در جامعه باید با نگاه منطقی به مقوله تورم و نقدینگی نگاه کنیم و اگر قرار باشد یک قانون وسیله دست عده ای برای تبلیغات سیاسی شوند، اهداف قانون از دست می رود و علاوه بر این قانونی که برای عدالت در جامعه تدوین شده است منجر به بی عدالتی می شود.وی ادامه داد: اگر قانون هدفمندی به شکلی که در مجلس به تصویب رسیده بود اجرا می شد، امروز نقدینگی در این سطح نبود و در نتیجه تورم نیز تا این اندازه به کابوس همه ما بدل نشده بود.نکو با تاکید بر لزوم کنترل نقدینگی نیز تاکید کرد: تمرکز بر کنترل نقدینگی به منظور کاهش تورم باید برنامه جدی تمامی مسئولان در سال آتی باشد.عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس تخطی از قانون و لج بازی با قانون را ریشه مشکلات امروز کشور توصیف و تصریح کرد: متاسفانه در طول ۴ سال گذشته مرتب شاهد تخطی قوه مجریه از قانون بودیم که البته این مسئله اثرات خود را نیز بر جای گذاشت و دولت بعدی باید حتما نگاه مطیعی به قانون داشته باشد.