خرید النگو ناک‌اوت کردن حریف با حرکتی استثنایی

در مسابقات کاراته یکی از کاراته‌کاها با حرکتی استثنایی و دیدنی حریفش را ناک‌اوت کرد.به گزارش خبرگزاری فارس، در مسابقات کاراته یکی از ورزشکاران با ضربه‌ای دیدنی و بسیار زیبا حریفش را نقش بر زمین و ناک‌اوت کرد.دراین حرکت کاراته‌کای مهاجم با چرخشی زیبا ضربه‌ای را به سر حریفش وارد کرد که درنهایت پیروز میدان لقب گرفت.