خرید النگو پ ک ک رسما با ترکیه اعلام آتش بس کرد

حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به پ ک ک روز شنبه « آتش بس رسمی و صریح » با ترکیه اعلام کرد . این اعلام آتش بس رسمی پ ک ک پس از آن صورت گرفت که عبدالله اوجالان رهبر زندانی این گروه دستور توقف چند دهه درگیری مسلحانه را برای دستیابی به خودمختاری صادر کرد.به گزارش خبرگزاری رویترز از استانبول ، مراد کاراییلان فرمانده زمینی پ ک ک در پیامی ویدئویی که در پایگاه اینترنتی وابسته به این گروه منتشر شده است اعلام کرد :« از بیست و یکم ماه مارس و از هم اکنون به بعد ، ما به عنوان یک جنبش رسما اعلام آتش بس می کنیم .»اوجالان بیست و یکم مارس از پ ک ک خواست آتش بس اعلام کند و از ترکیه خارج شود .