خرید النگو کشتار مسلمانان میخنیلا وارد سومین روز شد

رییس جمهور برمه در منطقه مسلمان نشین میختیلا اعلام وضعیت اضطراری کرد.به گزارش شفقنا از گاردین، در پی درگیریهایی که از روز چهارشنبه در این منطقه آغاز شده و همچنان ادامه دارد، بنا بر گزارش های رسمی تا کنون دست کم 20 مسلمان کشته شده اند در حالی که گزارش های غیر رسمی حاکی از کشته شدن حدود 100 مسلمان از معلم، دانش آموز و مغازه دار است.درگیری در پی جدال لفظی یک بودایی با یک مغازه دار مسلمان آغاز شد و گزارش شده که این فرد بودایی خود در میان کشته شدگان حوادث اخیر است.حد اقل پنج مسجد در اتش هجوم بودائیان و راهبان سوزانده شده و مغازه ها و خانه های مسلمانان در اتش می سوزد و بودائیان از هر گونه کمک رسانی به مسلمانان و هر گونه تلاش برای فرونشاندن آتش پیشگیری می کنند. گزارش هایی نیز از حضور بسیار کم رنگ نیروهای پلیس در منطقه دریافت شده که خود عاملی به خشونت فزاینده و  جنایت بودائیان افراطی شده است.میختیلا در پانصد و چهل کیلومتری شمال یانگون قرار دارد.