خرید النگو گرامی داشت ساعت زمین در سراسر جهان

ساعت زمین امروز مصادف با بیست و سوم ماه مارس در سراسر جهان گرامی داشته میشود.به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی  سی ان ان ، ساعت زمین رویدادی است که همه سال در روز  بیست و سوم ماه مارس (مصادف با شنبه سوم فروردین ماه ) و برابر با اعتدال  شب و روز در دو نیمکره شمالی و جنوبی کره زمین ، در سراسر جهان گرامی داشته میشود.بر این اساس و باهدف  محافظت از کره زمین ؛ از ساعت هشت و نه نیم بعد از ظهر بوقت محلی هر کشوری تا ساعت نه و نیم بعد ازظهر ، کلیه چراغ های غیر ضروری ؛ تلویزیون و رایانه ها  ؛ بمدت یک ساعت خاموش میشوند . این واقعه   اقدامی برای  یادآوری به مردم  سراسر جهان در خصوص لزوم حفاظت از کره زمین و کاهش آسیب های زیست محیطی محسوب  میشود.  سال گذشته ساعت زمین در هفت هزار شهر یکصد و پنجاه و دو کشور جهان برگزار شد.