خرید النگو گل‌محمدي در تمرين قرمز‌پوشان شرکت کرد

يحيي گل‌محمدي بعداز ظهر امروز در اولين تمرين پرسپوليسي‌ها در سال 92 شرکت کرد. پس از اتفاقات آخرين برنامه 90 در سال 1391 يحيي گل‌محمدي به دليل ناراحتي مهدي مهدوي‌کيا از پرسپوليس استعفا داد؛ اما با تلاش‌هاي رويانيان و شيريني و صحبت‌هاي چند‌باره مهدوي‌کيا با گل‌محمدي اين استعفا منتفي و گل‌محمدي امروز بعد از ظهر در اولين تمرينات پرسپوليس در سال 1392 در جمع قرمز‌پوشان حضور پيدا کرد.بر اين اساس استعفاي يحيي گل‌محمدي براي دومين بار در پرسپوليس منتفي شد.