خرید النگو ۰۹۶۶۹، پاسخ گوی شبانه روزی مسافران

معاون گردشگری و رئیس ستاد مرکزی سفرهای کشور گفت: تلفن گویای ۰۹۶۶۹ به صورت شبانه روزی پاسخ گوی مسافران نوروزی است.منوچهر جهانیان با اشاره به فرا رسیدن تعطیلات نوروز و سفرهای متعدد ازجانب شهروندان به استان های گوناگون کشور گفت: ستاد تسهیلات سفرهای کشر برنامه ریزی های متعددی به منظور ارائه خدمات مطلوب به مسافران انجام داده است.وی افزود: مسافران نوروزی می توانند نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق تلفن گویای ۰۹۶۶۹ و به صورت شبانه روزی با این ستاد در میان بگذارند.وی گفت: تلفن ۰۲۱ ۶۵۵۸۲۱۶۸ و ۰۲۱۶۵۵۸۲۱۶۹ نیز آماده پاسخ گویی به مسافران نوروزی است.جهانیان با بیان اینکه ستاد تسهیلات سفرهای کشور آماده دریافت هرگونه گزارش و نظرات مسافران نورزوزی است خاطر نشان کرد: هم چنین سامانه پیامکی به شماره ۲۰۰۰۴۴۰ آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات مسافران نوروزی است.