خرید النگو آمریکا به دنبال انتقام‌گیری‌ از ایران است

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: آمریکا هیچگاه به دنبال مذاکره برای حل مسئله به شیوه برابر نبوده و همیشه به دنبال انتقام‌جویی از ایران است.حسین سبحانی‌نیا با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در آغاز سال ۹۲ در خصوص موضوع مذاکره با آمریکا به فارس، گفت: آمریکایی‌ها هرچند وقت یکبار برنامه‌ای را اجرا می‌کنند و می‌گویند که ما به دنبال مذاکره با ایران هستیم که این یکی از شگردهای آنان است.نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی، افزود: آمریکایی‌ها همیشه نسبت به ما سیاست دوگانه داشتند به طور مثال می‌بینیم که آنها از یک طرف می‌گویند به دنبال مذاکره هستند و از سوی دیگر به دنبال تشدید تحریم‌ها علیه ایران می‌روند.سبحانی‌نیا ادامه داد: ممکن است برخی‌ها که به ظاهر موضوع نگاه می‌کنند این سوال برایشان پیش آید که چرا وقتی آمریکا آماده مذاکره است ایران اقدامی نمی‌کند ولی این فقط ظاهر موضوع است.وی گفت: رهبر معظم انقلاب با سخنان حکیمانه اخیرشان شیوه‌های خصمانه آمریکا را برای همه نمایان کردند و نشان دادند که آمریکایی‌ها چه شیوه و شگردی را در پیش گرفته‌اند.سبحانی‌نیا افزود: آمریکا هیچگاه به دنبال مذاکره برای حل مسئله به شیوه برابر نبوده و همیشه به دنبال انتقام‌جویی از ایران است.وی ادامه داد: آمریکایی‌ها صداقت ندارند؛ آن‌ها باید در روش‌ها و عملکردشان تجدید نظر کنند و به دنبال تشدید تحریم‌ها نباشند چرا که در حال حاضر همه مسائل نشان از این دارد که آمریکایی‌ها به دنبال حل مشکل با ایران نیستند.این نماینده مردم در مجلس نهم، ادامه داد: ممکن است مذاکره با آمریکا در موضوع خاصی در مقطعی انجام شده باشد ولی به این معنا نبوده که ما با آمریکایی‌ها مذاکره داشتیم.وی گفت: فرمایشات رهبری در آغاز سال نو خط مشی برای مسئولان و قوای سه‌گانه بود تا در برنامه‌ها و کارهایشان برخی موارد را مدنظر قرار دهند.عضو هیئت رئیسه مجلس به آمریکایی‌ها توصیه کرد که در گفتار، رفتار و کردار خود تجدید‌نظر کنند.