خرید النگو افزایش مصرف بنزین در ایام نوروز نسبت به پارسال

مصرف بنزین در سال 91 به رقم 63 میلیون لیتر رسید که در ایام نوروز 92 این رقم در حال حاضر به 90 میلیون لیتر رسیده است.به‌گزارش تسنیم ،کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در این ارتباط گفته است: میزان مصرف بنزین در ایام نوروز نسبت به سال گذشته 10 میلیون لیتر افزایش را نشان می‌دهد که این رقم صرفاً مربوط به بنزین معمولی است.وی در خصوص میزان مصرف بنزین سوپر در کشور گفت:‌ رقم عرضه بنزین سوپر در سال 91 بالغ بر 2 میلیون لیتر بوده که در  ایام نوروز هم‌اکنون به 3 میلیون لیتر رسیده است.کشکولی در خصوص تعداد جایگاه‌های عرضه بنزین و CNG افزود: هم‌اکنون 200 جایگاه عرضه بنزین و CNG در این مدت برای رفاه حال هموطنان افتتاح شده و  1400 نازل هم به ظرفیت قبلی افزوده شده است.