خرید النگو انجام 64 هزار ماموریت اورژانس در طرح نوروزی

مرکز اورژانس کشور از انجام 64 هزار و 720 ماموریت در طرح امداد نوروزی امسال خبر داد.به گزارش مهر، بر اساس اعلام مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور در هشتمین روز از طرح امداد نوروزی ، امدادگران اورژانس 1507 ماموریت تصادفی و 7920 ماموریت غیر تصادفی انجام داده اند.بر اساس این گزارش از مجموع انتقال یافته گان به بیمارستانها 1264 نفر تصادفی و 2672 نفر غیر تصادفی بوده اند.طرح امداد نوروزی از 25 اسفند 91 آغاز شده است و تا پایان فروردین ماه جاری ادامه دارد.