خرید النگو بدهی خارجی ایران نصف شد

 بدهی خارجی ایران طی 9ماهه سال گذشته با کاهش 50درصدی به کمتر از 8.5 میلیارد دلار رسید.  به‌گزارش  تسنیم ، بر اساس تازه‌ترین آمارهای رسمی بانک مرکزی، بدهی خارجی ایران که در فروردین ماه سال 91 بیش از 16 میلیارد و 435 میلیون دلار بوده است، طی 9 ماه یعنی در آذرماه سال گذشته به 8 میلیارد و 477 میلیون دلار رسید که کاهش 50درصدی را نشان می‌دهد.  بر اساس این گزارش، از مجموع بدهی 8.4 میلیارد دلاری ایران در آذرماه سال 91 بیش از 1.1 میلیارد دلار بدهی کوتاه‌مدت و 7.3 میلیارد دلار نیز بدهی میان و بلندمدت بوده است.