خرید النگو بیشترین‌مسافر در روز اول متعلق‌به کدام استان‌بود؟

رئیس ستاد مرکزی تسهیلات سفرهای کشور گفت: استان خراسان رضوی در روز اول فروردین 92 ، پذیرای بیشترین حجم مسافران نوروزی بود که برای زیارت مرقد مطهر حضرت امام رضا (ع) و بازدید از جاذبه ها وارد این استان شدند.به گزارش فارس، منوچهر جهانیان اظهار داشت: روز اول فروردین 92، بیشترین حجم مسافران نوروزی به استان خراسان رضوی سفر کرده اند.وی افزود: بعد از خراسان رضوی، استان های فارس، مازندران، قم و اصفهان پذیرای بیشترین مسافران نوروزی در روز اول فروردین بودند.معاون گردشگری کشور خاطر نشان کرد: ستاد مرکزی تسهیلات سفرهای کشور با بهره گیری از نیروهای متخصص و فعال به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات به مسافران نوروزی است.