خرید النگو ترافیک سنگین تهران – مشهد در استان سمنان

رییس پلیس راه استان سمنان ترافیک در محور تهران – مشهد در محدوده این استان را سنگین و نیمه سنگین اعلام کرد و از رانندگان خواست در حرکت توصیه های ماموران پلیس راه را جدی بگیرند.به گزارش ایرنا، سرهنگ علیرضا رضوی خبیر گفت: این وضعیت در هر دو مسیر تهران به مشهد و مشهد به تهران وجود دارد.وی با اشاره به وضعیت ناپایدار جوی و لزوم رعایت قوانین و مقررات افزود: در برخی از مناطق ریزش خفیف باران و در برخی مناطق وزش باد را در این محور شاهد هستیم.وی گفت: در شرایطی که وزش باد وجود دارد رانندگان برای حفظ حرکت ایمن باید با سرعت مطمئن حرکت کنند.رضوی خبیر با اشاره به وقوع سه فقره سانحه منجر به فوت در راه های استان در روز یکشنبه اظهارکرد: در این حوادث که سه فقره آن ناشی از بی توجهی به جلو و یک فقره تغییر ناگهانی مسیر بوده است، چهار نفر جان باختند.وی تاکید کرد: رعایت سرعت مطمئن، بستن کمربند ایمنی، رعایت فاصله طولی با خودرو مقابل و حفظ خونسردی و توقف در مناطق پیس بینی شده و خارج از سطح معابر ، استفاده از راهنما به هنگام توقف و یا ورود به محور فرعی و … برای پرهیز از حوادث ضروری است.رضوی خبیر گفت: فوت شدگان حوادث رانندگی امروز در این محور از کمربند ایمنی استفاده نکرده بودند.بیش از 550 کیلومتر از مسیر تهران – مشهد از راه های استان سمنان می گذرد و تیم های تقویت شده پلیس راه با دوربین های ثابت و سیار بر تردد خودروها کنترل دارند.