خرید النگو توان دفاعی ایران در خدمت جهان‌اسلام است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه کشورهای منطقه بهتر است در رزمایش‌های مشترک شرکت کنند، ادامه داد: به نفع این کشورها است که از پتانسیل‌ و توان دفاعی ایران استفاده کنند.احمد شوهانی، با بیان اینکه رزمایش های نظامی اخیر ایران، رزمایشی دفاعی است گفت: پیام این رزمایش ها صلح و دوستی و ایجاد امنیت در کشورهای منطقه توسط خودشان است.نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عقیده کشور‌های منطقه به خصوص کشورهای خلیج فارس تامین امنیت کشورشان توسط کشورهای خارجی است افزود: این کشورها در طول تاریخ نگاهی منفی به جمهوری اسلامی ایران داشتند.وی با بیان اینکه ایران قبل و بعد از انقلاب کشور قدرتمندی است ادامه داد: در این راستا باید علاوه بر نشان دادن اقتدار ایران به کشور های منطقه آمادگی خود را برای تامین امنیت در منطقه به اثبات رسانیم واگر بتوان کشورهای منطقه را نیز در این رزمایش ها دخیل کرد نتیجه خوبی برای منطقه بوجود خواهد آمد.شوهانی با بیان اینکه بر خلاف تبلیغات منفی غرب ایران در طول عمر خود کشور متجاوزی نبوده تصریح کرد: ایران یک بار هم در تاریخ به عنوان کشور آغاز کننده حمله معرفی نشده و همیشه به دفاع از خود پرداخته است.وی با بیان اینکه غرب قصد دارد با تبلیغات منفی برای رزمایش های ایران ترس و واهمه ای میان کشورهای منطقه ایجاد کنند توضیح داد: ایران هیج تهدیدی برای کشورهای منطقه نیست بلکه همیشه در کنار و همراه کشورهای منطقه خواهد بود.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه کشورهای منطقه بهتر است در این رزمایش‌ها شرکت کنند ادامه داد: این کشورها باید از پتانسیل‌ و توان دفاعی ایران استفاده کنند.