خرید النگو حماسه آفرینی نیازمند روحیه جهادی است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نام گذاری سال جاری به عنوان سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری، گفت: حماسه آفرینی در حوزه اقتصاد و سیاست نیازمند روحیه جهادی است.سید‌ناصر موسوی‌لارگانی، ضمن اشاره به نام‌گذاری سال ۱۳۹۲ به عنوان سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری، توضیح داد: طی سال‌های گذشته مقام معظم رهبری بر حسب مسائل اقتصادی سال‌ها را نام گذاری می‌کردند ولی در سال جاری از آن جاییکه کشور قرار است سرنوشت سیاسی خود را در دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا تعیین کند، ایشان تصمیم گرفتند تا در رویکردی خلاقانه سال پیش رو را به عنوان سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نام گذاری کنند.نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در زمان جنگ هر بار رزمندگان اسلام دست به حرکتی بزرگ در جبهه حق علیه باطل می‌زدند از آن حرکت به عنوان یک حماسه یاد می‌شد از این رو امروز در دوران صلح، جهاد ملت ایران شرکت در انتخابات است و باید در این راه حرکتی حماسی داشته باشد.وی با اشاره به لزوم حماسه آفرینی اقتصادی، افزود: اغلب نام‌های که مقام معظم رهبری برای سال‌های پیش در نظر می‌گرفتند ابعاد اقتصادی داشت و امسال نیز با توجه به شدت یافتن حجم تحریم‌ها باید ملت و سه قوه دست به دست یکدیگر بدهند تا از درون این تحریم‌ها سربلند بیرون بیاییم ودشمنان را نیز در این مسیر ناامید کنیم.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: همه بخش‌ها باید در این فرایند جهادی و حماسی شرکت داشته باشند و این عمل کار یک گروه یا یک قوه نیست بلکه بخش دولتی با کمک بخش خصوصی و بانک‌ها باید بستر مناسبی را برای نیل به این هدف ایجاد کنند.