خرید النگو دولت نتوانست دست دلالان را از بازار مسکن کوتاه کند

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه دلالی مسکن روز به روز در حال افزایش است و دولت نیز نتوانست دست دلالان را از بازار کوتاه کند،گفت: نوسانات بازار مسکن در کشور از آنجا ناشی می شود که در حال حاضر سرمایه و نقدینگی در جامعه به سمت سرمایه گذاری های غیر تولیدی سوق داده شده است.حسین محمد زاده، با اشاره به وضعیت بازار مسکن در سال گذشته گفت: در یکی دو دهه گذشته مسکن به نوعی به عنوان یکی از مولفه‌های اقتصادی که در حکم کالای سرمایه‌ای تلقی شده به شمار می‌رود، بنابراین سرمایه گذاران و مخاطبین زیادی را به خود جلب کرده است.نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی افزود: در بخش مسکن ما هر ساله شاهد رکود و صعود نرخ آن در بازار هستیم به گونه‌ای که هر سه یا چهار سال قیمت مسکن افزایش یافته و دوباره برای آن یک دوران رکود ایجاد شده است.وی به نوسانات بازار مسکن و دیگر کالاها از جمله سکه و ارز اشاره و تصریح کرد: نوسانات بازار مسکن در کشور از آنجا ناشی می‌شود که در حال حاضر سرمایه و نقدینگی در جامعه به سمت سرمایه گذاری‌های غیر تولیدی سوق داده شده که این امر متاسفانه مورد توجه مردم نیز قرار گرفته است.محمدزاده اظهار داشت: امروز دیگر افراد مرتبط در بازار مسکن و ساختمان تنها یک گروه خاص نیستند بلکه تمام اقشار جامعه به نسبت سرمایه خود وارد این بازار شده، لذا موضوع دلالی مسکن روز به روز در حال افزایش است.عضو کمیسیون عمران مجلس خاطر نشان کرد: پیش بینی‌ها برای بازار مسکن نشان می‌دهد که در سال ۹۲ این بازار از نظر نرخ و قیمت سیر صعودی نخواهد داشت مگر اتفاقاتی رخ دهد که باعث افزایش قیمت مسکن شود.