خرید النگو رزمایش های سال ۹۱، از دشمنان زهر چشم گرفت

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به رزمایش های سال ۹۱ایران، گفت: این رزمایش‌ها از دشمنان زهرچشم گرفت.عوض حید‌رپور، با اشاره به رزمایش های اخیر ایران در سطح منطقه با بیان اینکه رزمایش نظامی در واقع سه پیام اصلی داشته و سه نمودار را روشن می‌کند گفت: توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران، نشان دادن دستاوردهای جدید دفاعی کشور طی یکسال گذشته و زهرچشم نشان دادن به دشمن سه پیام اصلی این رزمایش هاست.نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رزمایش‌های سال۹۱ قدرت دفاعی و قدرت بازدارندگی تجهیزات و امکانات و روش‌ها و تاکتیک‌های جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشت تاکید کرد: این رزمایش‌ها باعث شد تا دشمن فکر تعدی و تجاوز به مرزهای‌ آبی، خاکی و دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران را به هیچ وجه نکند.وی ادامه داد: این رزمایش‌ها سبب شد کشورهای منطقه در صورت اقدام جهت اتخاذ تدابیر یا سرمایه‌گذاری منطقه‌ای، نقش جمهوری اسلامی ایران را بارز بدانند که به‌طور قطع در تأمین امنیت منطقه‌ای تأثیر خواهد داشت.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به واکنش غرب به این رزمایش‌ها، گفت: تحلیل های کارشناسان غربی از رزمایش های ایران در سال جاری نشان می دهد که این رزمایش ها قدرت بازدارندگی خوبی داشته است.