خرید النگو شعارامسال با حمایت از تولید ملی محقق خواهد شد

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه یکی از مباحث مهم پیش رو در حماسه سیاسی، انتخابات ریاست جمهوری در سال جاری است که حماسه بزرگ مردم را می طلبد، گفت: حماسه اقتصادی را باید در راستای حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی ادامه دهیم.سید محمد بیاتیان با اشاره به نامگذاری سال ۹۲ مبنی بر «حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی»از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کرد: یکی از مباحث مهم پیش رو در حماسه سیاسی، انتخابات ریاست جمهوری در سال جاری است که حماسه بزرگ مردم را می طلبد.نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی افزود: در کنار حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی است که به تعبیر مقام معظم رهبری جنبه اصلی آن عبور از این پیچ تاریخی وبحران هایی خواهد بود که به زعم دشمن در فضای اقتصادی کشور به وجود آمده است.دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: آن چیزی که مشهود است، آن است که تمام شعارهایی که مقام معظم رهبری از سال ۸۶ تا به امروز مطرح کردند با رویکرد اقتصادی است که در شعار حماسه اقتصادی نیز استمرار دارد و مطمئنا دولت فعلی، دولت آینده، مجلس و همه دلسوزان نظام باید در جهت تحقق عملی شعار «حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی» کمک کنند نه اینکه تنها به شعار و مباحث تئوری آن بپردازند.این نماینده مردم در مجلس در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اولویت های دولت فعلی و دولت آینده برای تحقق شعار سال جاری تصریح کرد: حماسه اقتصادی را باید در راستای حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه  ایرانی ادامه دهیم.وی در توضیح مطلب فوق گفت: بسیاری از دلسوزان عرصه اقتصادی از مقام معظم رهبری خواهش کردند در صورت امکان شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی تمدید شود که به اعتقاد بنده رهبری با کلیت حماسه اقتصادی به جزئیات هم پرداخته اند.عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: انشاءالله حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی می تواند رونق اقتصادی را به بار بیاورد و حماسه ای که مد نظر مقام معظم رهبری است را بسازد.