خرید النگو قدرداني مفتي اهل سنت از آيت الله سيستاني

مفتي اهل سنت عراق از فتواي اخير آيت الله سيستاني مرجع تقليد شيعيان عراق مبني بر حرمت ريختن خون مردم عراق به ويژه اهل تسنن قدرداني كرد و آن را نشانه مسئوليت پذيري بالاي وي دانست.”شيخ مهدي الصميدعي” روز شنبه  در گفت وگو با شبكه خبري العالم اظهار داشت: گروهها و افرادي در عراق وجود دارند كه با دستور گروه هاي خارجي در صدد ايجاد مشكلات در كشور هستند.وي افزود: چنين اقداماتي از خارج از عراق و توسط افرادي هدايت مي شود كه به دنبال فروختن عراق به بهاي ريختن خون مردم آن هستند تا بدين وسيله رضايت آمران خود را جلب كنند.الصميدعي با اشاره به خشونتها و شعارهاي طايفه اي اخير از سوي تظاهركنندگان در عراق،گفت: برخي افراد غرض ورز و منافق به دنبال ايجاد ناراحتي و ناامني براي مردم عراق هستند و از اين وضعيت سود مي برند اما انسانهاي آزاده و شريف كه خواهان حقوق قانوني خود هستند، توانستند اين شكافها را پر كنند.وي تاكيد كرد: برخي گروه هاي خارجي، گروه ها، افراد و شخصيت هاي مرتبط را تحريك مي كنند تا مشكلاتي در عراق به وجود بياورند.مفتي اهل سنت عراق با قدرداني از موضع آيت الله سيستاني مرجع تقليد شيعيان اين كشور، مبني بر حرمت ريختن خون مردم عراق به ويژه اهل تسنن گفت: آيت الله سيستاني همواره چنين مواضع محكمي اتخاذ كرده كه بياينگر مسئوليت پذيري و جايگاه بالاي وي در جامعه است.الصميدعي با تاكيد بر توافق همه مردم بر حرمت ريختن خون ملت عراق و تجاوز به حقوق مسلمانان خاطرنشان كرد: احاديث نبوي شريف نيز بر نگاه داشتن حرمت خون، مال و آبروي مسلمانان اشاره دارد.وي افزود: موضع آيت الله سيستاني بسيار شفاف و به هدف از بين بردن بحران هاي كشور بر اساس مقررات و اصول قانوني است.