خرید النگو نقش مغز در جهت‌گیری سیاسی افراد

پژوهشگران دریافته‌اند که تفاوت افراد در جهت‌گیری‌های سیاسی با تفاوت‌های موجود در ساختار مغز آنها در ارتباط است.به گزارش ایسنا، به گفته محققان دانشگاه لندن افرادی که خود را لیبرال می‌نامند از قشر قدامی کمربندی بزرگتر و طرفداران حزب محافظه‌کار از بادامه مغزی بزرگتری برخوردارند.به گفته محققان لندن، بر اساس اطلاعات موجود در مورد عملکرد این بخش‌های مغز، تفاوت‌های ساختاری با گزارش‌های روانشناسی موجود در مورد توانایی بیشتر افراد لیبرال در کنار آمدن با موقعیت‌های متناقض و همچنین قابلیت بالای محافظه‌کاران در شناسایی خطر، سازگار است.دانشمندان پیش از این برخی از صفات روحی افراد را به عنوان پیش‌بینی کننده جهت‌گیری سیاسی آنها شناسایی کرده بودند و اکنون این دانشمندان به پیوند این صفات شخصیتی با ساختار خاص مغزی پرداخته‌اند.گزارش‌های بسیاری نشان داده که افراد متمایل به حزب محافظه‌کار در آمریکا در مقابله با یک مساله نامعلوم نسبت به خطر، تهدید یا نگرانی، از حساسیت بیشتری برخوردارند. این درحالی است که لیبرال‌ها بیشتر علاقه‌مند به تجربیات جدید هستند.به گفته دانشمندان هنوز نمی‌توان به یقین گفت که کدام بخش ابتدا بوجود آمده‌اند. ممکن است که ساختار مغز در زندگی جنینی ساخته نشده بلکه در طول زمان و با تجربیات مختلف شکل گرفته باشد. به همین دلیل بسیاری از افراد در طول زندگی خود به تغییر در عقاید خود پرداخته‌اند.مطمئنا ساختار مغز تنها برای افراد با عقاید محافظه‌کارانه یا لیبرال نبوده و بُعدهای سیاسی دیگری را نیز در بر می‌گیرد.همچنین محققان معتقدند که احتمالا ساختار مغزی می‌تواند نشانگر این مساله باشد که چرا برخی از افراد تمایلی به سیاست ندارند. تمام این تمایلات ممکن است با خصوصیات شخصیتی ما و شیوه چیدمان مغزی ما در ارتباط باشند.البته این محققان اظهار کردند احتمال این که جهت‌گیری‌های سیاسی افراد به طور مستقیم با این مناطق مغزی کدگذاری شده باشند بسیار کم است و باید تحقیقات بیشتری برای دریافت ارتباط این ساختارهای مغزی و به وجود آمدن نگرش سیاسی انجام شود.