خرید النگو وزیر جهادکشاورزی با سوءمدیریت خودبیکاری درو کرد

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به آمار بالای بیکاری در جامعه و سوءمدیریت مسئولان در بیشتر شدن این آمار گفت: اقدامات اخیر وزیر جهاد کشاورزی از طرفی باعث تعطیلی کارخانجات صنایع غذایی و از طرفی دیگر موجب افزایش واردات و بیکاری جوانان شده است.عباس پاپی‌زاده‌بالنگان، با بیان اینکه بخش کشاورزی کشور با بی‌توجهی مسئولان به بخشی آسیب‌دیده بدل شده است افزود: تعطیلی کارخانجات و کاهش ظرفیت‌های آنان در نتیجه اهمال در وظایف مسئولان به طور مستقیم بیکاری افراد را رقم می‌زند.نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که مجموع دانه‌های روغنی تولید داخل به کمتر از ۱۰ درصد کل ظرفیت کارخانجات روغن کشی داخلی کشور می‌رسد تصریح کرد: کاهش ظرفیت تولیدی کارخانجات وابسته به محصولات کشاورزی از یک سو بساط واردات را برای کشور فراهم کرده و از سوی دیگر بیکاری را برای افراد به ارمغان آورده است.سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به آمار بالای بیکاری در جامعه و سوء‌مدیریت مسئولان در بیشتر شدن این آمار گفت: اقدامات اخیر وزیر جهاد کشاورزی از طرفی باعث تعطیلی کارخانجات صنایع غذایی و از طرفی دیگر موجب افزایش واردات و بیکاری جوانان شده است.این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه با کاهش ظرفیت کارخانجات روغن‌کشی در بخش محصولات کشاورزی چون کنجاله و آفتابگردان بسیاری از افرادی که در این بخش‌ها مشغول بوده‌اند بیکار می‌شوند افزود: آسیب‌هایی که خلیلیان وزیر جهاد به بخش کشاورزی کشور زده بیش از تصور هر آدمی است.نماینده مردم دزفول در مجلس با بیان این مطلب که با بهتر شدن مدیریت از سوی وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند به ارتقا این بخش و کاهش آمار بیکاری در کشور امیدوار بود گفت: متأسفانه سؤمدیریت خلیلیان بیکاری و وابستگی به کشور‌های بیگانه را برای مردم و کشور رقم زده است.سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس یادآور شد: سوءمدیریت خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی در خصوص بخش کشاورزی آثاری زیان‌بار‌تر از تحریم‌ها برای کشور و مردم داشته و موجبات بیکاری عده بسیاری را فراهم کرده است.