خرید النگو پشت پرده اصرار فرانسه بر تسليح مخالفان سوري

بيروت(العالم)- كارشناس لبناني مسائل اروپا، از قرارداد “لورن فابيوس” وزير خارجه فرانسه با قطر براي مسلح كردن مخالفان سوريه پرده برداشت.”عيسي ايوبي” در گفت وگو با شبكه خبري العالم ، با متهم كردن فابيوس به ادامه سياست هاي صهيونيستي ساركوزي رئيس جمهوري سابق فرانسه، گفت: فرانسه و انگلستان در صدد هستند سوريه و خاورميانه را به جنگهاي بيهوده و دراز مدت وارد كنند.وي افزود: مردم فرانسه خواهان مداخله در مسائل داخلي سوريه نيستند اما مسئولان كنوني اين كشور بر پي گيري سياست هاي اشتباه در قبال سوريه اصرار مي ورزند.ايوبي تصريح كرد: لورن فابيوس دقيقا از ابتداي حوادث سوريه و پيش از انتخابات رياست جمهوري فرانسه به دلايل شخصي و ايديولوژيك قراردادي را با  قطر منعقد كرد.اين كارشناس لبناني افزود: فابيوس شخصيت قدرتمندي در تشكيلات فرانسه است كه با اين طرح موافق بود و توانست ادامه سياست هاي صهيونيستي ساركوزي را بر رهبران جديد فرانسه تحميل كند.ايوبي خاطرنشان كرد: اظهارات مقامات فرانسه مبني بر تجهيز مخالفان سوري در آينده  درحالی مطرح می شود که فرانسه از ابتداي بحران از طريق تركيه و سرمايه قطر، مخالفان را تجهيز مي كرد؛ و  اين اطلاعات غير قابل انكار است.وي اظهار داشت: فرانسويها افراد مسلح در سوريه را براي انجام ماموريت هايشان به دستگاههاي ارتباطي و اطلاعاتي مجهز كردند و اين يك طرح اقتصادي و مالي ميان فرانسه ،قطر وعربستان سعودي است.ايوبي تصريح كرد: اختلافات فرانسه با اتحاديه اروپا زماني آغاز شد كه پي بردند گروه هاي مسلح درمالي مجهز به سلاح هاي اروپايي هستند به همين دليل هيچ كشور اروپايي هم اكنون با دعوت فرانسه و انگلیس براي مسلح كردن مخالفان سوري موافق نيست.وي تاكيد كرد: مردم فرانسه به خوبي مي دانند درگيري در سوريه براي انجام تغییرات و برقراري دموكراسي نيست بلكه طرحي براي كشاندن سوريه و خاورميانه به جنگي بيهوده است كه اروپاي غربي از آن ضرر مي بيند و درپايان نيز همه درگيريها بدانجا ختم خواهد شد.اين كارشناس مسائل اروپا گفت: انگلیس و فرانسه تلاش مي كنند درگيري هاي اروپا را با مسلح كردن سوريها عليه يكديگر به سوريه انتقال دهند كه اين مساله بيانگر اختلافات مخالفان مسلح سوري براي جنگيدن با القاعده و ارتش سوريه است.