خرید النگو یک ساعت خاموشی در حمایت از محیط زیست

صندوق جهانی طبیعت در اقدامی بین المللی و با هدف افزایش اطلاع رسانی درباره پیامدهای پدیده تغییرات جوی از خانواده‌ها و صاحبان فروشگاه‌ها و مراکز تجاری سراسر دنیا درخواست کرد تا مدت یک ساعت تمام لامپ‌های غیرضروری را خاموش کنند.به گزارش ایسنا، این اقدام در یک کمپین جهانی با عنوان «ساعت زمین» صورت گرفته است.به گزارش بی بی سی، این اولین کمپین بین المللی است که با هدف تاکید بر صرفه جویی بیشتر در مصرف انرژی برگزار شده است.