خرید النگو اروپا در حذف بازیگران منطقه‌ای چون چین و ایران شکست خورد

عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس با اشاره به گسترش ابعاد بحران اقتصادی در اتحادیه اروپا، گفت: اتحادیه اروپا دیگر از جاذبه‌ای میان ملت‌ها برخوردار نیست.عباسعلی منصوری‌آرانی، ضمن اشاره به تظاهرات و اعتصاب شهروندان اروپایی نسبت به اعمال سیاست‌های ریاضتی از سوی دولتمردانشان، توضیح داد: اتحادیه اروپا با وجود آرزوهای رنگارنگی که دولتمردان اروپایی برای آن داشتند نتوانست نقش سازنده‌ای در معادلات جهانی بازی کند، به این معنا که این اتحادیه سودای بدل شدن به بزرگترین قطب اقتصادی دنیا را در سر داشت ولی امروز با رکود و ورشکستگی مواجه است.نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اتحادیه اروپا هنوز هم متاثر از آمریکا است، تصریح کرد: این اتحادیه در آغاز کار خود قصد داشت تا میزان وابستگی اش را از آمریکا بکاهد و حتی در صورت امکان به رقابت با این کشور بپردازد ولی در این کار ناکام ماند و رویاهایش نقش بر آب شد.منصوری‌آرانی با تاکید بر اینکه اتحادیه اروپا جزیره‌ای جدا از دیگر کشورهای دنیا نیست، افزود: اتحادیه اروپا خود را تکه‌ای جدا از دیگر نقاط جهان تصور می‌کرد ولی به راحتی با نخستین نشانه‌های بحران اقتصادی جهانی، آثار ورشکستگی در اقتصاد اروپا نیز به وجود آمد.عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس، گفت: اروپایی‌ها نتوانستند بازیگرانی همچون چین و ایران را مهار کنند از این رو از فرایند رقابت‌های جهانی عقب مانده و علاوه بر این این اتحادیه در اثر رکود شدیدی که با آن مواجه است جاذبه خود را در میان افکار عمومی جهان از دست داده و امروز شاهد یک فرار مغزهای معکوس از اروپا هستیم.از آغاز بروز رکود و ورشکستگی اقتصادی در اتحادیه اروپا، شهروندان این اتحادیه نسبت به سیاست‌های دولتمردانشان دست به اعتصاب و راهپیمایی می زنند.