خرید النگو امروز؛قطع پای یکی از عوامل سریال پایتخت دو

امروز دوشنبه، پنجم فروردین ماه تعدادی از بازیگران مجموعه تلویزیونی ” پایتخت 2 ” دچار سانحه رانندگی شدند.به گزارش مهر، الهام غفوری، تهیه کننده این مجوعه با تایید خبر فوق، گفت: متاسفانه تعدادی از همکاران ما امروز هنگام بازگشت از قشم به تهران دچار سانحه رانندگی شدند.وی افزود: متاسفانه یکی از عوامل این سریال در این سانحه پای خود را از دست داده است.