خرید النگو امسال مردم حماسه دیگری مانند دفاع مقدس خلق کنند

نماینده مردم آبادان در مجلس با اشاره به شعار امسال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی، گفت: مردم باید امسال حماسه دیگری مانند دفاع مقدس خلق کنند و با حضور خودشان برگه زرین دیگری را در تاریخ به ثبت برسانند.جواد سعدون‌زاده با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان «سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی» از سوی مقام معظم رهبری به فارس، گفت: این عمل، کار یک گروه یا یک قوه نیست بلکه همه بخش‌ها باید بستر مناسبی را برای نیل به این هدف ایجاد کنند.نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اقتصاد مقاومتی و ضرورت تحقق آن افزود: در چند سال گذشته محور فشارهای بیرونی مسائل اقتصادی بوده است و نامگذاری امسال با عنوان سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی در راستای برون رفت از وضعیت فعلی اقتصادی کشور است.وی افزود: این شرایط برای کشور ما بسیار خوب است تا بتواند تمهیداتی را برای استقلال بیشتر در این حوزه بیاندیشد.سعدون‌زاده ادامه داد: با تلاش در زمینه اقتصادی می‌توانیم کاری کنیم که دشمن ناامید شود زیرا در چند سال اخیر دشمنان نظام و انقلاب از هر طریقی و با استفاده از هر ترفندی در راستای ضربه زدن به اقتصاد کشور گام برداشته‌اند.سعدون‌زاده ادامه داد: مردم باید امسال حماسه دیگری مانند دفاع مقدس خلق کنند و با حضور خودشان در صحنه و خلق پیروزی‌های بزرگ برگه زرین دیگری را در تاریخ به ثبت برسانند.وی گفت: در این مسیر نه چندان آسان، دولتمردان نیز باید پا به پای مردم گام برداشته و آنها را بیش از گذشته حمایت و همراهی کنند.