خرید النگو تصمیمات خطرناک اتحادیه عرب علیه سوریه

در سایه مخالفت الجزایر، عراق و لبنان، سران رژیمهای عربی با فشارهای آمریکا تصمیم خطرناکی را علیه ملت سوریه اتخاذ کردند تا نشان دهند هرگز خواهان بازگشت آرامش و ثبات به این کشور نیستند. به گزارش مهر به نقل از الیوم السابع، مجدی الحکمیه مدیرکل گمرک سوریه ادعای برخی رسانه های ضد سوری مبنی بر سیطره گروههای مخالف بر گذرگاه مرزی نصیب با اردن را بی پایه و اساس دانست.  عبدالمالک سلال نخست وزیر الجزایر بر مخالفت کشورش با هرگونه  دخالت خارجی در سوریه تاکید کرد. سلال در سخنانی در نشست سران عرب در دوحه هرگونه دخالت در امور سوریه را دارای پیامدهای خطرناک برای امنیت منطقه دانست.  نشست سران عرب شب گذشته در دوحه در همراهی با آمریکا و دیگر کشورهای غربی، تصمیم خطرناک دیگری عله ملت سوریه اتخاذ کرد، در این نشست به هر کشور عرب اجازه داده شد به تنهایی به حمایت  تسلیحاتی از گروههای مسلح در سوریه اقدام کند.  شرکت کنندگان در نشست سران عرب در دوحه همچنین بر خلاف آیین نامه و منشور  اتحادیه عرب، تمام کرسی های سوریه در اتحادیه عرب و سازمانهایش را تا زمان برگزاری انتخابات به ائتلاف مخالفان سوری تحویل دادند.  تصمیمات خطرناک اعراب علیه سوریه با اعتراض عراق،  الجزایر و خودداری لبنان از رای دادن روبرو شد تا نشان دهد که اتحادیه عرب در خصوص سوریه همچنان دودسته است، یک دسته طرفدار حل مسالمت آمیز بحران بدون دخالت در سوریه و دسته دیگر به سرکردگی عربستان و قطر که خواهان ادامه بحران و حمایت تسلیحاتی از گروههای برهم زننده امنیت و ثبات در سوریه هستند.  سران عرب با ادعای حمایت از تلاشها برای دستیابی به حل سیاسی به عنوان اولویت بحران سوریه در عین حال بر حق هر کشور بر اساس تمایلش برای ارائه تمام کمکها از جمله نظامی برای حمایت از آنچه ایستادگی ملت سوریه! و ارتش آزاد” نامیدند، اوج تناقض و دوگانگی در سیاستهای خود در قبال ملت سوریه و دروغ بودن ادعایشان مبنی بر حمایت از بازگشت امنیت و آرامش به سوریه را نشان دادند.  خاطر نشان می شود برخی رژیمهای عربی از جمله قطر، امارات و عربستان از همان ابتدای ناآرامی ها در سوریه با تشکیل گروههای مسلح و حمایتهای گسترده از آنها، در کشتار مردم سوریه و نیز گسترش ناامنی و بی ثباتی در این کشور سهیم بوده و هستند و همچنان به ارسال سلاح برای این گروهها ادامه می دهند و در حقیقت تصمیم شب گذشته در دوحه، مشروعیت بخشی به این اقدامات خطرناک و ترغیب کشورهای دیگر به ارسال سلاح برای گروههای تروریستی است.