خرید النگو تضمین امنیت‌و‌توسعه پایدارمنطقه با اتحادکشورهای حاشیه خلیج‌فارس

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس، اتحاد و انسجام کشورهای حاشیه خلیج فارس را تضمین کننده امنیت، توسعه و ثبات پایدار در جهان اسلام خواند و گفت: ارتقای این روابط الگوی جدید و بی بدیلی از پیشرفت و توسعه همه جانبه را به جهانیان نشان می‌دهد.وحید احمدی، با بیان اینکه اتحاد و انسجام میان ایران با کشورهای عربی می تواند تضمین کننده امنیت و ثبات پایدار در جهان اسلام باشد، گفت: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون سیاست روشنی مبتنی بر حسن همجواری، اتحاد و انسجام با کشورهای عربی و مسلمان را در پیش گرفته است.نماینده مردم صحنه، کنگاور و هرسین در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: کشورهای عربی حوزه جهان اسلام که دارای یک وجه اشتراک یعنی دین مبین اسلام و آموزه های آن هستند باید این موضع را داشته باشند که باز کردن پای قدرت های بزرگ در منطقه و جهان اسلام، به نفع هیچ کشوری نیست.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، افزود: برخی از کشورهای عربی جهان اسلام و خاورمیانه تحت تاثیر تحرکات قدرت های بزرگ قرار گرفته و خاک خود را به عنوان پایگاه در اختیار غرب قرار داده اند و با این اقدامات پای قدرت‌ها را به منطق و محدوده جهان اسلام باز کرده اند.احمدی، تاکید کرد: این در حالی است که امنیت و ثبات در بین کشورهای اسلامی تنها در صورت همسویی و اتحاد میان ملت‌ها و دولت‌های آنان امکانپذیر است و با پذیرفتن این مساله، به کشورهای غربی اجازه ندهند با تفرقه پراکنی و دامن زدن به اختلافات، مانع از انسجام و اتحاد میان کشورهای مسلمان شوند.وی با یادآوری قابلیت ها و ظرفیت های بالقوه کشورهایی مانند ایران و کشورهای عربی، گفت: منابع و ذخایر عظیم نفتی و گازی، موقعیت ژئوپولتیکی، وسعت سرزمینی، جمعیت و … مولفه های تاثیرگذار در پیشرفت هر واحد جغرافیایی است و اگر ایران و کشورهای عربی تامین منافع خود را در قالب تشکل‌های اقتصادی، مالی، فرهنگی، نظامی  … مشاهده کنند، می توانند الگوی جدید و بی بدیلی از پیشرفت و توسعه همه جانبه جهان اسلام را به جهانیان نشان دهند.رئیس کمیته روابط خارجی مجلس، به امکان ایجاد نهادها و موسسات مشترک میان ایران و کشورهای عربی اشاره کرد و گفت: تاسیس و ایجاد بانک، نهاد اقتصادی، سازمان نظامی مشترک و … میان ایران و کشورهای عربی می تواند منافع مشترک و مضاعفی را برای کشورهای عضو به وجود آورد که امنیت و توسعه را برای کشورها به موجب خواهد شد.