خرید النگو تقویت مهارتهای شناختی سالمندان با پیاده‌روی

پژوهشگران دریافتند ورزش معتدل، مانند پیاده‌روی، برای سه بار در هفته و هر بار 40 دقیقه می‌تواند مهارت‌های شناختی را تقویت کند.به گزارش ایسنا، پژوهشگران دریافتند که ورزش می‌تواند ارتباطات مدارهای مهم مغزی را بهبود داده، تضعیف عملکردهای مغزی مرتبط با سالمندی را تخفیف داده، و عملکرد فعالیت‌های شناختی را تقویت کند.پژوهشگران گروه 65 نفره‌ای از «چوب خشک کاناپه‌ای‌های حرفه‌ای» – افرادی کم/بی فعالیتی که بیشتر وقت خود را مانند یک سیب زمینی به نشستن روی کاناپه می‌گذرانند- که سنین آن‌ها بین 59 تا 80 بود و به یک جمع پیاده‌روان یا جمعی که نرمش انجام می‌دادند، پیوسته بودند را برای یک سال زیر نظر گرفتند.تمام شرکت کنندگان قبل از این مطالعه کم تحرک بوده و در شش ماهه قبل از آن کمتر از دو مورد فعالیت فیزیکی که 30 دقیقه یا بیشتر ادامه یافته بود را گزارش کرده بودند. پژوهشگران همچنین فعالیت مغزی 32 نفر جوان‌تر(بین 18 تا 35 ساله) را اندازه‌گیری کردند.این مطالعه به جای تمرکز بر ساختارهای مشخص مغز، فعالیت در قسمت‌هایی از مغز که به صورت “یک شبکه” عمل می‌کند را مورد توجه قرار داد.«آرت کریمر» استاد روانشناسی دانشگاه ایلینویز و مدیر موسسه بکمن که این مطالعه را هدایت کرده است، گفت: تقریبا هیچ کاری در مغز توسط یک ناحیه صورت نمی‌پذیرد و این کارها بیشتر نتیجه یک مدار است.”این شبکه‌ها” به گفته کریمر، «می‌توانند بیشتر یا کمتر به هم متصل باشند. به طور کلی، هر اندازه که پیرتر می‌شویم، این شبکه‌ها کمتر مرتبط می‌شوند، بنابراین، ما علاقه‌مند بودیم که تاثیر ورزش را بر ارتباطات شبکه‌های مغزی که بیشترین ناکاری در نتیجه سالمندی را نشان می داد، ملاحظه کنیم».یافته‌های این تحقیق در مجله علمی “مرزهای عصب شناسی سالمندی” انتشار یافته است.