خرید النگو توضیح باشگاه استقلال درباره‌ی درگیری امروز

مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال نسبت به درگیری امروز در تمرین استقلال موضع گرفت و از رسانه‌ها خواست به این حواشی دامن نزنند.محمد سررشته‌داری در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانشجویان ایران ، درباره درگیری امروز در تمرین تیم استقلال گفت: مسئله خاصی نبوده است، یکی از حاضران در تمرین امروز پیش از آغاز تمرین در محوطه‌ی مقابل رختکن بازیکنان با یکی از افراد مسئول در کمپ استقلال درگیر شده است. گویا فرد مسئول از فرد یاد شده می‌خواهد تا آن مکان را ترک کند ولی فرد یاد شده از این امر امتناع می‌ورزد و همین امر موجب بروز درگیری مختصری میان این دو شده که با وساطت اطرافیان این ماجرا به سرعت حل شده است.مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال در ادامه افزود: این ماجرا پیش از حضور بازیکنان و کادر فنی در تمرین استقلال روی داد و از رسانه‌ها می‌خواهم که به آن دامن نزنند.