خرید النگو جزئیاتی جدید از پیشنهاد هسته‌ای غرب به ایران

در شرایطی که قرار است دور جدید مذاکرات هسته ای میان ایران و گروه 1+5 اواخر این ماه در آلماتی برگزار شود، به نظر می رسد مباحثات مطرح شدن در نشست مقدماتی و فنی استانبول، جدی تر از همیشه بوده است. در این راستا، سایت المانیتور جزئیات جدیدی را که مدعی است از مقامات دیپلماتیک به دست آورده، در این زمینه منتشر کرده است. به گزارش «»، سایت تحلیلی «المانیتور» در مطلبی به نقل از منابع دیپلماتیک که نامی از آن ها نبرده، می نویسد مذاکرات فنی و کارشناسی هفته گذشته در استانبول، «بنیادی ترین» مذاکراتی بوده که تاکنون در زمینه هسته ای با ایران انجام گرفته؛ هر چند هنوز زمینه های اتفاق نظر چندان زیاد نیست. این منابع دیپلماتیک به المانیتور گفته اند در مذاکرات اخیر، کارشناسان ایرانی به طور جدی و عمیق درباره ماهیت پیشنهاد بازنگری شده گروه 1+5 به مذاکره پرداخته اند. بر اساس این پیشنهاد، از ایران خواسته شده به غنی سازی 20 درصدی خود را به مدت شش ماه متوقف کرده و ذخیره اورانیوم 20 درصدی موجود را نیز به برای مصارف پزشکی به اکسید تبدیل کند. یک دیپلمات مطلع دیگر نیز در این رابطه گفته مقامات آمریکایی بنیادی ترین مذاکراتی که تاکنون انجام گرفته را با ایرانی ها داشته اند. این فرد افزوده: «ایرانی ها اسلاید به اسلاید به بررسی پیشنهاد 1+5 پرداختند و بر پیشنهاد متقابل خود تمرکز نکردند». با این حال، به گفته این دیپلمات، مشوق های ارائه شده به ایران در قالب برداشته شدن بخش اندکی از تحریم ها، با واکنش سرد طرف ایرانی روبرو شده است. در بسته پیشنهادی غرب، تنها برداشته شدن تحریم تجارت طلا و مواد شیمیایی مطرح بوده و درباره تحریم های عمده نفتی و بانکی سخنی به میان نیامده است. به همین سبب، دو دیپلمات مورد اشاره المانیتور گفته اند ممکن است در دور جدید مذاکرات هسته ای که پنجم و ششم آوریل در آلماتی برگزار می شود، آمریکا مشوق های جدیدی به ایران ارائه داده و پیشنهادات قبلی را بهبود ببخشد. با این حال، جزئیات این تغییرات هنوز روشن نیست. به این ترتیب، به نوشته این سایت، هرچند در استانبول مباحث مطرح در پیشنهاد غرب به طور کاملاً جدی و با جزئیات مورد بحث و گفت و گو قرار گرفته، اما با توجه به اینکه پیشنهاد غرب هنوز از جنبه درخواست ها و مشوق ها متوازن نیست، باید برای حصول توافق احتمالی منتظر پیشنهادات جدید در آلماتی باشیم.