خرید النگو جهان غرب از مصر اسلامی وحشت دارد

عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس با اشاره به تحولات مصر پس از سرنگونی حسنی مبارک، گفت: جهان غرب از مصر اسلامی وحشت دارد.محمد ‌حسن آصفری ، ضمن اشاره به تغییر و تحولات مصر در دوران پس از انقلاب، توضیح داد: مردم مصر در مقابل رژیم دست نشانده و غرب‌گرای حسنی مبارک به خوبی استقامت کردند و با وجود فشارها و سرکوب‌ها چندین ماه در میدان التحریر تظاهرات کرده و در نهایت نیز توانستند این رژیم سرکوبگر را سرنگون کنند.نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پس از انتخاب محمد مرسی به ریاست جمهوری برخی اسلام‌گرایان به سیاست خارجی وی انتقاد کردند، تصریح کرد: سیاست‌های چند گانه محمد مرسی پس از رسیدن به کرسی ریاست جمهوری باعث شد که برخی از اسلام‌گرایان به سیاست‌های وی ایراداتی  مبنی بر اینکه وی نسبت به لغو پیمان کمپ دیوید بی‌توجهی می‌کند و موضع خود را در دشمنی با رژیم صهیونیستی نیز آشکار نمی‌کند، اعتراض کنند.عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس، افزود: از سوی دیگر برخی از نیروهای لیبرال و غرب‌گرا نیز زمانی که دیدند اسلام در حال تبدیل شدن به مذهب غالب در مصر است با تحریک غرب به صحنه آمده و شورش‌های خیابانی را آغاز کردند.عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت‌ملی وسیاست‌خارجی مجلس با اشاره به الگوگیری بیداری اسلامی در مصر از انقلاب اسلامی، گفت: غرب و نیروهای مستکبر وحشتی مضاعف از نزدیکی روابط میان جمهوری اسلامی ایران و مصر دارند و تمام تلاش خود را برای دور کردن این دو کشور از یکدیگر مصروف می‌دارند چرا که مصر اسلامی کابوسی برای غرب است.در کشور مصر پس از انقلاب و سرنگونی حکومت دیکتاتوری حسنی مبارک با برگزاری رفراندم محمد مرسی  به ریاست جمهوری ولی در این میان نیروهای لیبرال و غرب‌گرا با این دولت مخالفت کردند و خواستار توجه حکومت به مطالبات خود شدند.