خرید النگو حضورمردم در انتخابات برنامه های دشمن را خنثی می کند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه حماسه سیاسی بستری را برای حماسه اقتصادی فراهم خواهد کرد، گفت: قطعا با حضور گسترده مردم در انتخابات بسیاری از برنامه ریزی های دشمنان ایران خنثی خواهد شد.رمضانعلی سبحانی فر ؛با اشاره نامگذاری امسال با عنوان «حماسه سیاسی، حماسه اقتصای» افزود: حماسه سیاسی بستری را برای حماسه اقتصادی فراهم خواهد کرد.نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای فراهم شدن این بستر در مرحله اول آرامش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای جامعه ضرورت دارد، تصریح کرد: به ویژه در سال جاری که انتخابات ریاست جمهوری و شوراها را در پیش داریم و استکبار جهانی و غرب از چند جهت به انتخابات ایران چشم دوخته اند.این نماینده مردم در مجلس با تاکید بر اینکه حضور گسترده مردم در انتخابات از اهمیت ویژه ای برخوردار است، ادامه داد: میزان شرکت کنندگان در انتخابات برای استکبار غرب بسیار حائز اهمیت است؛ لذا ضرورت دارد دولت و مسئولان فضایی را فراهم کنند تا شاهد حضور حداکثری مردم پای صندوق های رای باشیم.وی افزود: قطعا با حضور گسترده مردم در انتخابات بسیاری از برنامه ریزی های دشمنان ایران خنثی خواهد شد و طبیعتا برنامه های دشمن تغییر می کند و در نهایت برای اقتصاد کشور بستری را فراهم خواهد کرد.سبحانی فر اظهار کرد: با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب در چند سال اخیر بر تقویت اقتصاد کشور به ویژه تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی تاکید داشتند و سیاست های کلی حمایت از تولید ملی را در سال گذشته ابلاغ کردند، می تواند رهنمودی برای فراهم کردن یک حماسه اقتصادی باشد که با این حماسه یاس و ناامیدی را برای دشمنان ما در پی دارد.نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب با بیان اینکه امروز غرب می خواهد از ناحیه اقتصادی به کشورها ضربه بزند، افزود: لذا اقتصاد باید مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم همچون دوران جنگ که حماسه آفریدیم این مقطع از زمان که دشمنان در نظر دارند از ناحیه اقتصاد به ایران ضربه وارد کنند حماسه ای دیگر بسازیم و با هدفگذاری که رهبر معظم انقلاب،حمایت های مجلس و دولت زمینه ای را فراهم کنیم تا حماسه عظیم اقتصادی در کشور عملی شود  تا از استقلال کامل اقتصادی برخوردار شویم.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: در صورت حماسه سیاسی و اقتصادی یک کشور سربلند و با عزت خواهیم داشت.