خرید النگو دولت بعدی تولید برق هسته‌ای را اولویت‌کارهای خود قرار دهد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به افق‌های روشن صنعت انرژی کشور برای سال ۹۲، گفت: فعالیت‌های صورت گرفته در صنایع انرژی کشور کافی نبوده، لذا در سال جدید و از دولت بعدی انتظار می‌رود که در زمینه صنعت انرژی کشور و بویژه تولید برق هسته‌ای عملکرد بهتری داشته باشد.موید حسینی صدر ، چشم انداز وافق‌های آینده صنایع انرژی کشور را روشن توصیف کرد و افزود: در سال گذشته افق‌های صنایع تولید انرژی در حوزه‎های مختلف اعم از تولید برق، نیروگاه‌های برق آبی و توسعه انرژی هسته‌ای مثبت بوده، هرچند در مواردی کم کاری‌هایی صورت گرفته اما در مجموع این بخش تا به حال حرکت جهشی و رو به جلویی داشته است.نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کشور در صنعت انرژی دارای تکنولوژی پیشرفته و مناسبی است، اظهارداشت: در شرایط کنونی بسیاری  ازکشورهای همسایه ایران همچون؛ ترکیه، پاکستان و غیره به انرژی کشورمان وابسته بوده، لذا این امر صادرات انرژی را به دیگر کشورها هموار کرده است.وی با بیان اینکه باید به صادرات انرژی بیشتر توجه شود، تصریح کرد: در شرایطی که کشورمان در تحریم اقتصادی قرار دارد مسئولین مربوطه باید بتوانند مشتقات نفتی و هیدروکربن‌ها را به برق تبدیل کرده تا در این مورد یکی از صادر کنندگان انرژی در جهان باشیم.حسینی صدر با اشاره به اینکه در حال حاضر برق تولیدی کشومان ۴۵هزار مگاوات تخمین زده شده است، اظهار داشت: باید در امر تولید برق سرمایه گذاری بیشتری صورت گیرد، چراکه کشورهای دیگر در این موضوع به جمهوری اسلامی ایران وابسته بوده، لذا سرمایه گذاری بیشتر در تولید برق و انرژی باعث ثروت اندوزی و کسب درآمد و همچنین پیشرفت صنعت انرژی را در بر خواهد داشت.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس کارهای صورت گرفته در صنعت انرژی کشور را در سال ۹۱ کافی ندانست و خاطر نشان کرد: فعالیت‌های صورت گرفته در صنایع انرژی کشور کافی نبوده، لذا در سال جدید و از دولت بعدی انتظار می‌رود که در زمینه صنعت انرژی کشور و بویژه تولید برق هسته‌ای عملکرد بهتری داشته باشد.